Biomedicíne

Biomedicíne

Keďže počet obyvateľov sa neustále zvyšuje, globálna produkcia potravín vo všetkých častiach sveta sa musí zvýšiť. Účinky zmeny klímy však naďalej sťažujú dosiahnutie optimálnych výnosov plodín na niektorých miestach, preto sú potrebné najlepšie poľnohospodárske postupy vrátane zavlažovania. Poľnohospodárske zavlažovanie môže optimalizovať prietok vody pomocou rôznych hnacích a regulačných ventilov, aby sa zabezpečilo, že sa použije iba optimálne množstvo vody a neplytvá sa ním. Naša COVNA samozrejme dokáže poskytnúť tieto pneumatické a elektrické ventily pre malé aj veľké zavlažovacie aplikácie. V tomto článku sa naučíme, ako vybrať a aplikovať akčné členy COVNA na reguláciu prietoku vody v zavlažovacej praxi.

Kde sa dajú pohony použiť v odvetví poľnohospodárskeho zavlažovania?

Elektrické ventily a pneumatické ventily majú širokú škálu aplikácií v odvetví poľnohospodárskeho zavlažovania, ale nájdenie ich najlepšieho využitia si vyžaduje určité premýšľanie a zváženie. Najväčšie využitie je na riadenie prietoku vody prostredníctvom automatizovaných riadiacich slučiek. Tieto slučky vyžadujú snímače vlhkosti na analýzu úrovne vlhkosti pôdy, aby sa podľa toho otvoril/zatvoril vodný ventil. V tomto prípade je možné použiť zapínací/vypínací alebo regulačný ventil prietoku.

Pri použití regulačných ventilov sú ventily, ako sú uzatváracie ventily a uhlové ventily, zvyčajne prvou voľbou v poľnohospodárskom zavlažovaní. V porovnaní s inými ventilmi majú tieto ventily tesnejší uzáver. Akčné členy COVNA sú vhodné pre aplikácie s týmito ventilmi, pretože spĺňajú požiadavky, ako je krútiaci moment, všeobecná odolnosť proti opotrebeniu atď., Pretože tieto aplikácie môžu vyžadovať, aby bol pohon vonku atď. Okrem toho, pretože ventil je možné prevádzkovať v manuálnom režime, keď je napájanie vypnuté, je flexibilný a dá sa prevádzkovať nepretržite bez prekážok.