Hromadné tuhé látky

Hromadné tuhé látky

Aplikácie v sektore sypkých tuhých látok kladú vysoké nároky na komponenty, ktoré sú namontované v závode. Na jednej strane v prípade citlivých tekutín, ako je sušené mlieko alebo čajové lístky, má jemná manipulácia s produktom prvoradý význam. Na druhej strane, vysoko abrazívne kvapaliny, ako je kremenný piesok alebo porcelánová suspenzia, kladú najvyššie nároky na odolnosť použitých materiálov proti oderu.

Hromadné tuhé látky

Pre takmer všetky aplikácie ponúka COVNA širokú škálu ventilov a akčných členov, ktoré sú bezpodmienečne umiestnené pre konkrétne použitie. Obežné koleso a nafukovacie vložky pre citlivé výrobky, materiály odolné voči oderu, ako je špeciálny povlak polyuretánu pre abrazívne kvapaliny a vibračné ventilové kotúče na prevenciu priľnavosti - Ponúkame riešenie pre vašu aplikáciu.