Chemický priemysel

Chemický priemysel

Keď inžinieri navrhujú závody pre procesnú technológiu v chemickom priemysle, bezpečnosť ľudí a životného prostredia je na prvom mieste.

To je dôvod, prečo spoločnosti v chemickom priemysle vytvorili spoločnú špecifikáciu pre ventily v kritických aplikáciách. PAS (verejne dostupná špecifikácia) 1085 špecifikuje dodacie podmienky pre ventily, regulačné jednotky a moduly riadenia procesov, ktoré sa používajú v chemickom priemysle.

Spoločnosť COVNA vyvinula špeciálnu sériu ventilov, ktorá spĺňa bezpečnostné gurdelíny a štandardy kvality tejto špecifikácie.

Chemický priemysel